Fotografier

Vår vision är att med en dokumentär prägel projicera känslor genom fotografier. För att synliggöra situationer och framhäva emotionell estetik är vi inte rädda för att praktisera med ett konstnärligt sätt att se. I en poetisk mening lyfter vi kontinuerligt de subjekt som finns i omedelbar närhet.

Vanligtvis så är det tillfälligheter och precisa ögonblick som ger de mest oförglömliga stunderna i nuet. För att få fram karaktär och djup använder vi oss främst av naturligt ljus. Så nära verkligheten som möjligt - där vill vi vara. I sin kontext har fotografier en förmåga att skapa oförglömliga minnen.

Tillsammans med er kan vi självständigt skapa Kommersiellt, Dokumentärt, Redaktionellt eller Experimentiellt fristående bild-serier.


Mejla oss här; send@skymt.se

https://www.skymt.se - send@skymt.se
Film/fotografi - Stockholm, SE

SKYMT - SEDAN 2021